نهالستان خاکپور


گروه: گلخانه ها
شماره تماس:( 0713 )
محل:شیراز، صنایع
آدرس:حد فاصل شهرک بهشتی و شهرک حافظ نهالستان و باغ خاکپور
مشاهده:117 بار
نهالستان خاکپور

- فروش انواع گل های زینتی - فروش انواع درختچه - فروش انواع نهال - فروش لوازم گلخانه ایی - ساعت کار 9 الی 22

به نهالستان خاکپور چند ستاره می دهید؟