باشگاه پینت بال تپه کاج


گروه: باشگاه ورزشی
شماره تماس:(071) 36 40 75 00
محل:شیراز، صدرا فاز دو
آدرس:شیراز- صدرا فاز 2 - روبروی باغ شهر فاز1 - مجموعه تپه کاج
مشاهده:909 بار
باشگاه پینت بال تپه کاج
باشگاه پینت بال تپه کاج

اوج هیجان در کنار خانوادیتان را در پینت بال جنگلی تپه کاج تجربه کنید - ۱ ساعت و نیم هیجان و لذت فوق العاده بازی پینت بال - ۳۰ دقیقه آموزش - امکان استفاده همراه با خانواده - لباس ضربه گیر - ماسک - محیط جنگلی - دارای موانع طبیعی - شبیه ساز میدان جنگ - محیط ویژه جنگ های دوستانه و پرهیجان

به باشگاه پینت بال تپه کاج چند ستاره می دهید؟