بیلیارد مجموعه ورزشی کوثر


گروه: مجموعه های ورزشی وتفریحی
شماره تماس:(071) 36 33 47 00
محل:شیراز، فرهنگ شهر
آدرس:بلوار فرهنگ شهر ،ایستگاه 11
مشاهده:860 بار
بیلیارد مجموعه ورزشی کوثر

از بازی بیلیارد درمجموعه ورزشی کوثر لذت ببرید -قابل استفاده برای بانوان و آقایان ولویت های مجموعه تفریحی ، ورزشی کوثر بهداشت و پاکیزگی مجـموعه رضایت و رفاه مراجعین محترم نـظـم مـجـمـوعـه ورزش = سلامتی + نشاط

به بیلیارد مجموعه ورزشی کوثر چند ستاره می دهید؟