کافه بستنی کاله


گروه: بستنی
شماره تماس:0715
محل:مشهد، وکیل آباد
آدرس:نبش هاشمیه 14
مشاهده:835 بار
کافه بستنی کاله

انواع بستنی های سنتی و ایتالیایی در کافه بستنی با قیمت های مناسب

به کافه بستنی کاله چند ستاره می دهید؟