شرکت آسانسور فجر مهر شیراز


گروه: آسانسور و پله برقی
شماره تماس:07132358257
شماره همراه:09171125851
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:چهارراه سینما سعدی ابتدای سی متری کوچه 21
مشاهده:304 بار
شرکت آسانسور فجر مهر شیراز

- نصب ، فروش ، سرویس و نگهداری انواع آسانسور ، کششی ، هیدرولیک و پله برقی - شماره تماس 32359513 071 - شماره موبایل 09173168525 - ساعت کار 8 الی 14 - 16:30 الی 21

به شرکت آسانسور فجر مهر شیراز چند ستاره می دهید؟