بینایی سنجی و عینک سازی میلان اپتیک


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07136264661
شماره همراه:09173396643
محل:شیراز، زرگری
آدرس:چهارراه زرگری جنب زیرگذر
مشاهده:693 بار
بینایی سنجی و عینک سازی میلان اپتیک

- تعیین شماره عینک - تجویز لنز - تجویز عینک و ساخت عینک طبی و آفتابی - شماره تماس 36275585 071 - ساعت کار 10 الی 13:30 - 17 الی 21

به بینایی سنجی و عینک سازی میلان اپتیک چند ستاره می دهید؟