مرکز بینایی سنجی و اپتومتریست قربانی


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07132307271
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:چهارراه سینما سعدی نبش 20 متری ساختمان ونوس طبقه دوم
مشاهده:571 بار
مرکز بینایی سنجی و اپتومتریست قربانی

- تجویز عینک و لنزهای تماسی - ساخت عینک طبی - درمان تنبلی چشم در کودکان - شماره تماس 32334639 071 - ساعت کار 9 الی 12 - 17 الی 20:30

به مرکز بینایی سنجی و اپتومتریست قربانی چند ستاره می دهید؟