کسب و کار ویژه

آموزشگاه رانندگی تخت جمشید


گروه: آموزش رانندگی
شماره تماس:07138382177
شماره همراه:09308907181
محل:شیراز، امیرکبیر
آدرس:حدفاصل چهارراه باهنر و چهارراه ریشمک اواسط خیابان فراز
مشاهده:1300 بار
آموزشگاه رانندگی تخت جمشید
آموزشگاه رانندگی تخت جمشید
آموزشگاه رانندگی تخت جمشید

- مجری طرح آموزش و مهارت رانندگی ، گواهینامه ب 1 تحت نظارت راهنمایی و رانندگی - شماره تماس 071338382283 - ساعت کار 9 الی 13 - 17 الی 21

به آموزشگاه رانندگی تخت جمشید چند ستاره می دهید؟