سوپر گوشت جلال


گروه: سوپر پروتئین
شماره تماس:07132225599
محل:شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
آدرس:گودعربان جنب مدرسه خان روبروی بانک ملت
مشاهده:304 بار
سوپر گوشت جلال

- فروش انواع گوشت راسته ، سردست ، گردن گوسفندی و گوساله انواع گوشت شتر ، فیله ، گوشت چرخ کرده ، دل ، جیگر ، کله پاچه - ساعت کار 8 الی 22

به سوپر گوشت جلال چند ستاره می دهید؟