سوپر گوشت پردیس


گروه: سوپر پروتئین
شماره تماس:07137200455
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:نبش 20متری فاضل
مشاهده:548 بار
سوپر گوشت پردیس

- فروش انواع گوشت راسته ، سردست ، گردن گوسفندی و گوساله - ساعت کار همه روزه به جز ایام تعطیل

به سوپر گوشت پردیس چند ستاره می دهید؟