سوپر گوشت پرواز


گروه: سوپر پروتئین
شماره تماس:07137277042
محل:شیراز، شهرک پرواز
آدرس:شهرک پرواز
مشاهده:515 بار
سوپر گوشت پرواز

- فروش انواع گوشت راسته ، سردست ، گردن گوسفندی و گوساله - ساعت کار همه روزه به جز ایام تعطیل

به سوپر گوشت پرواز چند ستاره می دهید؟