سوپر گوشت برادران


گروه: سوپر پروتئین
شماره تماس:07137286024
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:شاهزاده قاسم نبش احمدی نو
مشاهده:803 بار
سوپر گوشت برادران

- فروش انواع گوشت راسته ، سردست ، گردن گوسفندی و گوساله - ساعت کار همه روزه به جز ایام تعطیل

به سوپر گوشت برادران چند ستاره می دهید؟