سوپر گوشت و فرآورده های گوشتی هوم


گروه: سوپر پروتئین
شماره تماس:07136289800
محل:شیراز، چمران
آدرس:مقابل ابیوردی 3
مشاهده:244 بار
سوپر گوشت و فرآورده های گوشتی هوم

- فروش انواع گوشت راسته ، سردست ، گردن گوسفندی و گوساله - ساعت کار همه روزه به جز ایام تعطیل

به سوپر گوشت و فرآورده های گوشتی هوم چند ستاره می دهید؟