ایمن صنعت پوشان آذر


گروه: شرکت ها،کارخانجات
شماره تماس:66601580
شماره همراه:09197614075
محل:تهران، استاد معین
آدرس:خیابان آزادی بعد از دانشگاه صنعتی شریف شماره 56
مشاهده:706 بار
ایمن صنعت پوشان آذر

مشاوره و فروش تخصصی لوازم ایمنی و حفاظت فردی تجهیزات حفاظت تنفسی،حفاظت چشم وصورت ،حفاظت دست ،حفاظت شنوایی ،حفاظت سر و گردن،حفاظت پا (کفش ایمنی )حفاظت تنه (پوشاک صنعتی .لباس کار)تجهیزات کار با برق ،حفاطت در برابر سقوط (تجهیزات کار در ارتفاع)تجهیزات وسیستم های ایمنی و آتش نشانی،تجهیزات سنجش و ارزیابی ،تجهیزات ارگونومیک ...

به ایمن صنعت پوشان آذر چند ستاره می دهید؟