نانوایی نان سنگک


گروه: نانوایی
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، دروازه کازرون
آدرس:سیبویه
مشاهده:1441 بار
نانوایی نان سنگک

- پخت نان سنگک - ساعت کار همه روزه در سه نوبت صبح و ظهر و عصر

به نانوایی نان سنگک چند ستاره می دهید؟