نان لواش سنتی


گروه: نانوایی
شماره تماس:07136714119
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:خیابان اصلی جنب پمپ بنزین
مشاهده:187 بار
نان لواش سنتی

- پخت نان لواش - ساعت کار 6 الی 8 - 10 الی 13 - 16 الی 20

به نان لواش سنتی چند ستاره می دهید؟