نان فانتزی سیبویه


گروه: نانوایی
شماره تماس:07137397097
محل:شیراز، دروازه کازرون
آدرس:حدفاصل دروازه کازرون و شاهزاده قاسم
مشاهده:231 بار
نان فانتزی سیبویه

- پخت انواع نان فانتزی - فروش نان بربری ، نان فانتزی و کیک - ساعت کار 4 الی 10 - 16 الی 17:30

به نان فانتزی سیبویه چند ستاره می دهید؟