نان سنگک سنتی


گروه: نانوایی
شماره تماس:07138340474
محل:شیراز، سراج
آدرس:سراج جنب کوچه ۲
مشاهده:317 بار
نان سنگک سنتی

- پخت نان سنگک سنتی - ساعت کار 6 الی 8 - 10 الی 13 - 16 الی 20

به نان سنگک سنتی چند ستاره می دهید؟