نان سنگک ماشینی


گروه: نانوایی
شماره تماس:07138202081
محل:شیراز، دروازه کازرون
آدرس:قاآنی نو
مشاهده:927 بار
نان سنگک ماشینی

- پخت نان سنگک ماشینی - ساعت کار 6 الی 8 - 10 الی 13 - 16 الی 20

به نان سنگک ماشینی چند ستاره می دهید؟