سبزی مارکت تربچه


گروه: سبزی و میوه آماده
شماره تماس:07138239760
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:شهیدآقایی گلچین شرقی
مشاهده:937 بار
سبزی مارکت تربچه

- میوه وتره بار تربچه (پاک کردن - شستن - خردکردن -بسته بندی سبزی) - ساعت کاری 8 الی 13:30 - 16 الی 21

به سبزی مارکت تربچه چند ستاره می دهید؟