اكبر بستني


گروه: بستنی
شماره تماس:01333759402
شماره همراه:09117605839
محل:رشت، شهید انصاری
آدرس:بلوار شهید انصاری خیابان شهید احمدزاده روبروی بوستان ملت
مشاهده:665 بار
اكبر بستني

تولید و عرضه مستقیم فالوده و بستنی میوه ای و آبمیوه صدرصد طبیعی ساعت کار : 9 الی 13 - 16:30 الی 21

به اكبر بستني چند ستاره می دهید؟