شیرینی سرای گلسار


گروه: قنادی و شیرینی سرا
شماره تماس:01337222009
شماره همراه:09118201435
محل:رشت، گلسار
آدرس:گلسار نبش خیابان 108
مشاهده:788 بار
شیرینی سرای گلسار

تهیه و عرضه مستقیم کیک و شیرینی ساعت کار : 9 الی 13 - 16:30 الی 21

به شیرینی سرای گلسار چند ستاره می دهید؟