قنادی ادنا شیرینی


گروه: قنادی و شیرینی سرا
شماره تماس:01333520669
شماره همراه:09111363947
محل:رشت، رشت
آدرس:خیابان بیستون مقابل خیابان سردار جنگل (سام)
مشاهده:977 بار
قنادی ادنا شیرینی
قنادی ادنا شیرینی

فروش انواع کیک و شیرینی تر و خشک (شیرینی های سرد و گرم) ساعت کار : 9 الی 13 - 16:30 الی 21 تلفن: 33547433

به قنادی ادنا شیرینی چند ستاره می دهید؟