شیرینی سرا و خشکبار فضیلت


گروه: قنادی و شیرینی سرا
شماره تماس:07137262962
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:خیابان مدرس بلوار فضیلت حدفاصل کوچه 6 و 8
مشاهده:1399 بار
شیرینی سرا و خشکبار فضیلت

- انواع شیرینی - انواع شکلات - انواع خشکبار و آجیل - انواع کیک - کیک عروسی - کیک تولد - سفارشات پذیرفته می شود - ساعت کار 8 الی 22:30 به صورت یکسره

به شیرینی سرا و خشکبار فضیلت چند ستاره می دهید؟