کارگاه شیرینی جعفری


گروه: قنادی و شیرینی سرا
شماره تماس:07137391890
شماره همراه:09171128933
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار سیبویه دروازه شاهدایی الله داخل بازارچه قنادی جعفری
مشاهده:582 بار
کارگاه شیرینی جعفری

- تولید انواع شیرینی - ساعت کار 7:30 الی 19

به کارگاه شیرینی جعفری چند ستاره می دهید؟