قنادی و خشکبار ابوذر


گروه: قنادی و شیرینی سرا
شماره تماس:07137236518
شماره همراه:09177072717
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:خیابان فرصت شیرازی جنب کوچه 8 نرسیده به مخابرات
مشاهده:863 بار
قنادی و خشکبار ابوذر

- انواع شیرینی - انواع خشکبار - ساعت کار 8 الی 13 - 17 الی 22

به قنادی و خشکبار ابوذر چند ستاره می دهید؟