شرکت خدماتی لاله پرورنیلگون فارس


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138239590
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:شهرک پرواز خیابان شهابی 10 متری اول
مشاهده:409 بار
شرکت خدماتی لاله پرورنیلگون فارس

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خدماتی لاله پرورنیلگون فارس چند ستاره می دهید؟