فروشگاه آجیل و ماجیل


گروه: آجیل و خشکبار
شماره تماس:07138439004
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:بلوار پاسداران حدفاصل خیابان مبعث و خیابان شهید جهان آرا
مشاهده:1771 بار
فروشگاه آجیل و ماجیل
فروشگاه آجیل و ماجیل
فروشگاه آجیل و ماجیل
فروشگاه آجیل و ماجیل

محصولات آجیل و خشکبار شکلات و شیرینی ساعت کاری :9 لغایت 13:30 - 17 لغایت 21:30

به فروشگاه آجیل و ماجیل چند ستاره می دهید؟