متخصص گوش حلق و بینی دکتریلداایزدپرست


گروه: گوش و حلق و بینی
شماره تماس:07132284027
محل:شیراز، زند
آدرس:میدان دانشجو ساختمان 2000 طبقه پنجم
مشاهده:130 بار
متخصص گوش حلق و بینی دکتریلداایزدپرست
متخصص گوش حلق و بینی دکتریلداایزدپرست

- متخصص گوش حلق و بینی - فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص گوش حلق و بینی دکتریلداایزدپرست چند ستاره می دهید؟