متخصص گوش حلق و بینی دکترهدایت اله دهقانی


گروه: گوش و حلق و بینی
شماره تماس:07132353511
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی هتل پارس کوچه نگین جنب داروخانه دکتراکرمی
مشاهده:378 بار
متخصص گوش حلق و بینی دکترهدایت اله دهقانی

متخصص گوش حلق و بینی - فلوشیپ جراحی گردن - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص گوش حلق و بینی دکترهدایت اله دهقانی چند ستاره می دهید؟