متخصص گوش حلق و بینی دکترمحمدتقی مصلح


گروه: گوش و حلق و بینی
شماره تماس:07132352615
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی چهارراه معدل جنب آزمایشگاه سینا
مشاهده:951 بار
متخصص گوش حلق و بینی دکترمحمدتقی مصلح

- متخصص گوش حلق و بینی - جراحی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص گوش حلق و بینی دکترمحمدتقی مصلح چند ستاره می دهید؟