متخصص گوش حلق و بینی دکترمحمداسماعیل کوشش


گروه: گوش و حلق و بینی
شماره تماس:07132302502
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:30متری سینماسعدی ابتدای خیابان پاساژ رستگار سمت راست
مشاهده:427 بار
متخصص گوش حلق و بینی دکترمحمداسماعیل کوشش

- متخصص گوش حلق و بینی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص گوش حلق و بینی دکترمحمداسماعیل کوشش چند ستاره می دهید؟