متخصص گوش حلق و بینی دکترفاطمه کمالی


گروه: گوش و حلق و بینی
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی هتل پارس ساختمان فیروزه طبقه 6
مشاهده:758 بار
متخصص گوش حلق و بینی دکترفاطمه کمالی

- متخصص گوش حلق و بینی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص گوش حلق و بینی دکترفاطمه کمالی چند ستاره می دهید؟