متخصص گوش حلق و بینی دکتراسداله بازیاری


گروه: گوش و حلق و بینی
شماره تماس:07132333355
محل:شیراز، زند
آدرس:معدل نبش خیابان فلسطین ساختمان نسیم طبقه اول
مشاهده:430 بار
متخصص گوش حلق و بینی دکتراسداله بازیاری

- متخصص گوش حلق و بینی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص گوش حلق و بینی دکتراسداله بازیاری چند ستاره می دهید؟