متخصص گوش حلق و بینی دکتراحمدخردمند


گروه: گوش و حلق و بینی
شماره تماس:07132338303
محل:شیراز، ستاد
آدرس:مشیرفاطمی نبش خیابان معدل روبروی هنرستان اخترمعدل ساختمان 110
مشاهده:512 بار
متخصص گوش حلق و بینی دکتراحمدخردمند

- جراحی - متخصص گوش حلق و بینی - ساعت کار 9 الی 12 و 16:30 الی 19:30

به متخصص گوش حلق و بینی دکتراحمدخردمند چند ستاره می دهید؟