متخصص چشم دکترمحمدحسین مهرزادی


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07132308292
محل:شیراز، زند
آدرس:اردیبهشت جنب آزمایشگاه تقی زادگان ساختمان مهر طبقه 1
مشاهده:874 بار
متخصص چشم دکترمحمدحسین مهرزادی

- متخصص چشم - جراح چشم - شماره تماس 32318292 071 - ساعت کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 16 الی 20:30

به متخصص چشم دکترمحمدحسین مهرزادی چند ستاره می دهید؟