متخصص چشم دکتر ذاکر محمدی


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07132305853
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:باغشاه ساختمان یاقوت طبقه 3
مشاهده:780 بار
متخصص چشم دکتر ذاکر محمدی

- متخصص چشم - تعیین نمره عینک - ساعت کار 9 الی 12 و 16 الی 21

به متخصص چشم دکتر ذاکر محمدی چند ستاره می دهید؟