متخصص ارتوپدی دکترمنوچهرفرهمند


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132355011
محل:شیراز، ستاد
آدرس:خیابان مشیر فاطمی ابتدای خیابان نرسیده به زبانکده آینده سازان
مشاهده:407 بار
متخصص ارتوپدی دکترمنوچهرفرهمند

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترمنوچهرفرهمند چند ستاره می دهید؟