متخصص ارتوپدی دکترمسعودعبدالمنافی


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132304692
محل:شیراز، ستاد
آدرس:حدفاصل معدل و هدایت جنب کالای پزشکی شیراز طبقه 3
مشاهده:375 بار
متخصص ارتوپدی دکترمسعودعبدالمنافی

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترمسعودعبدالمنافی چند ستاره می دهید؟