متخصص ارتوپدی دکترمحمدمهدی امینی


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132353125
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20 متری سینماسعدی مجتمع پزشکی شیراز طبقه اول
مشاهده:488 بار
متخصص ارتوپدی دکترمحمدمهدی امینی

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترمحمدمهدی امینی چند ستاره می دهید؟