متخصص ارتوپدی دکترمحمدجعفرتمدنی


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132220808
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بیمارستان شهیدبهشتی
مشاهده:265 بار
متخصص ارتوپدی دکترمحمدجعفرتمدنی

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترمحمدجعفرتمدنی چند ستاره می دهید؟