متخصص ارتوپدی دکترعبداله بیات پور


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132294388
محل:شیراز، زند
آدرس:میدان دانشجو ساختمان 2000 طبقه اول
مشاهده:287 بار
متخصص ارتوپدی دکترعبداله بیات پور
متخصص ارتوپدی دکترعبداله بیات پور

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترعبداله بیات پور چند ستاره می دهید؟