متخصص ارتوپدی دکترسیدمنیرالدین دبیری


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132351136
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند ساختمان نگین
مشاهده:500 بار
متخصص ارتوپدی دکترسیدمنیرالدین دبیری

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترسیدمنیرالدین دبیری چند ستاره می دهید؟