متخصص ارتوپدی دکترسیدکاظم چابک


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132351509
محل:شیراز، زند
آدرس:جنب بیمارستان سعدی ساختمان پزشکی پارسیان طبقه 2
مشاهده:449 بار
متخصص ارتوپدی دکترسیدکاظم چابک

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترسیدکاظم چابک چند ستاره می دهید؟