متخصص ارتوپدی دکترسیدحسن بهدین


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132304547
محل:شیراز، سراج
آدرس:میدان پاسارگاد درمانگاه اقبال
مشاهده:623 بار
متخصص ارتوپدی دکترسیدحسن بهدین

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترسیدحسن بهدین چند ستاره می دهید؟