متخصص ارتوپدی دکترسعیدسلوکی موتاب


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07136246093
محل:شیراز، چمران
آدرس:بیمارستان شهید چمران
مشاهده:480 بار
متخصص ارتوپدی دکترسعیدسلوکی موتاب

- متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی تومورهای استخوانی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترسعیدسلوکی موتاب چند ستاره می دهید؟