متخصص ارتوپدی دکترسرنارضازاده


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07136246093
محل:شیراز، چمران
آدرس:بیمارستان دکترچمران
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:552 بار
متخصص ارتوپدی دکترسرنارضازاده

- متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو - آرتروسکپی - تروما - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترسرنارضازاده چند ستاره می دهید؟