خدمات پس از فروش رسمی BMW پرشیا خودرو (شعبه شیراز)


گروه: خدمات پس از فروش خودرو
شماره تماس:07138203641
محل:شیراز، امیرکبیر
آدرس:بلوار امیرکبیر 50 متر بعداز بانک ملی روبروی کوچه 5
مشاهده:828 بار
خدمات پس از فروش رسمی BMW پرشیا خودرو (شعبه شیراز)
خدمات پس از فروش رسمی BMW پرشیا خودرو (شعبه شیراز)
خدمات پس از فروش رسمی BMW پرشیا خودرو (شعبه شیراز)

مرکز خدمات پس از فروش شیراز به عنوان اولین نمایندگی رسمی ازخدمات پس از فروش پرشیاخودرو در ایران تلفن ها: 38204038-071 و 38304030-071 فکس : 38303020-071 و 38307582-071

نمایندگی

خدمات پس از فروش رسمی BMW پرشیا خودرو
به خدمات پس از فروش رسمی BMW پرشیا خودرو (شعبه شیراز) چند ستاره می دهید؟