متخصص ارتوپدی دکترحسین عالم زاده


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132260834
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20متری سینماسعدی ساختمان پزشکی شیراز طبقه 6
مشاهده:575 بار
متخصص ارتوپدی دکترحسین عالم زاده

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترحسین عالم زاده چند ستاره می دهید؟