متخصص ارتوپدی دکتربهزاداسکندرثانی


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132358927
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20 متری سینماسعدی مجتمع پزشکی شیراز طبقه دوم
مشاهده:292 بار
متخصص ارتوپدی دکتربهزاداسکندرثانی

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکتربهزاداسکندرثانی چند ستاره می دهید؟